شرکای موسسه

اسامی شرکای موسسه دایارهیافت به ترتیب حروف الفبا

ردیف نام  نام خانوادگی 
1 منصور اسد زاده
2 علی امانی
3 ایرج جمشیدی فر
4 مصطفی جهانبانی
5 احمد حسنی
6 حمید خادم
7 سید جمیل خباز سرابی
8 غلامحسین دوانی
9 مهدی سوادلو
10 مرتضی عسگری
11 عبدالحسین فرزان
12 فریده محمدی
13 کاظم محمدی
14 سنجر مقبلی
15 حسن منوچهری فرد
16 نوروز علی میر
17 خسرو واشقانی فراهانی
18 احمد وحید نیا
19 سید خضر اله ولی زاده

 


قالب وردپرس خريد هاست طراحي سايت