شورای راهبردی

مصطفی جهانبانی

شریک و رئیس هیئت مدیره موسسه

عضو شورای راهبردی

مدیر حسابرسی

m.jahanbani@dayarahyaft.com


علی امانی

شریک و مدیر عامل

عضو شورای راهبردی

مدیر حسابرسی

a.amani@dayarahyaft.com


غلامحسین دوانی

شریک موسسه

عضو شورای راهبردی

مدیر حسابرسی

ghdavani@dayarahyaft.com


مهدی سوادلو

شریک و عضو هیئت مدیره موسسه

عضو شورای راهبردی

مدیر حسابرسی

m.savadloo@dayarahyaft.com

 


قالب وردپرس خريد هاست طراحي سايت